Email
Heslo
Přihlášení přes Google Registrace
Email
Choose country of delivery
Choose language
Nízká cena - skladem Praha!

Výměna a vrácení zboží

Podmínky pro ČR

Jak postupovat, když Vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Původní balení zboží

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít Bike-Eshop.cz s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

Propagační předměty si i v případě vracení zboží můžete ponechat.

Za otevřený software, produkty ke stažení a produkty upravené na míru se peníze nevracejí.

Vrácení na prodejně

Pokud Vám zboží nevyhovuje, nemáte zájem o výměnu za jiné zboží, tak se zastavte na naši prodejně v Praze (adresa: Zdibská 229/2, Praha 8, 182 00), kde Vám bude vrácena částka za zboží po doložení dokladu nebo čísla objednávky. Platí jak na zakoupené zboží přímo na prodejně, tak i na zaslané pomocí přepravce.

Výměna na prodejně

Pokud Vám zboží nevyhovuje, máte zájem o výměnu za jiné zboží či velikost, tak si vytvořte novou objednávku na zboží, které požadujete. Jakmile bude zboží připraveno, tak se zastavte na naši prodejně v Praze (adresa: Zdibská 229/2, Praha 8, 182 00), kde provedeme výměnu. Zboží může mít nižší i vyšší hodnotu. Dle hodnoty bude vrácen nebo doplacen rozdíl.

Vrácení zboží - zasláním

Pokud Vám zboží nevyhovuje, nemáte zájem o výměnu za jiné zboží, tak ho odešlete zpět na naši prodejnu do Prahy. Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni uveďte, jakým způsobem požadujete vrátit peníze za zboží – zda převodem na účet (v takovém případě rovnou uveďte Vaše číslo účtu) či vystornováním platby u GoPay nebo poštovní poukázkou - ukázat příklad.

K vrácení můžete použít i tento formulář pro odstoupení od kupní smlouvy , ale postačí nám i samotná faktura s poznámkou na ni.

Výměna zboží - zasláním

Pokud Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí Vám velikost nebo se Vám nelíbí barva apod.), tak ho odešlete zpět na naši prodejnu do Prahy.

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně požadujete zboží vyměnit: název produktu, velikostpočet kusů (případně kód produktu na eshopu)- ukázat příklad.

Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně hradí zákazník poštovné 99 Kč. Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady

Vrácení peněz - zasláním

Peníze za zboží i poštovné (pokud je vracena kompletní objednávka) Vám zašleme co nejdříve na Váš bankovní účet či poštovní poukázkou, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Nejjednodušší a nejrychlejší proces vrácení je pro platby, které byly provedeny přes bránu GoPay. Pokud byla platba provedena přes platební bránu GoPay, tak stačí uvést "prosím vrátit přes GoPay". Platba se Vám vrátí zpět na stejný účet, ze kterého byla odepsána do cca 3 pracovních dnů od data zpracování.

V případě, že požadujete vrácení peněz složenkou, tak bude účtován poplatek dle ceníku České pošty. Při vracení peněz převodem na účet není poplatek účtován.

Adresa pro zasílání zboží:

VÝMĚNA nebo VRÁCENÍ
Bike-Eshop.CZ
Zdibská 229/2
182 00 Praha 8

V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku! Tyto zásilky nebudou přijaty a budou doručeny zpět odesílateli.

Na balík neuvádějte jména zaměstnanců.

Podmienky pre SK

Ako postupovať, keď Vám zakúpený tovar nevyhovuje a chcete ho vrátiť v zákonnej 14denné lehote?

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v přechozí vete.

Pôvodné balenie tovaru

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Tovar si môžete vyskúšať, nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné brať do úvahy náklady, ktoré bude mať Bike-Eshop.cz s uvedením do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade. S ohľadom na rôznorodosť tovaru môžu byť tieto náklady rôzne vysoké a rieši sa individuálne. Tieto náklady potom môžu byť započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Propagačné predmety si aj v prípade vrátenia tovaru môžete ponechať.

Produkty s otvoreným zdrojovým kódom, sťahovateľné a prispôsobené na mieru sa nevracajú.

Vrátenie tovaru

Ak Vám tovar nevyhovuje, nemáte záujem o výmenu za iný tovar, tak ho odošlite späť na našu predajňu do Prahy. Vrátený tovar dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Vrátenie výrobku vykonáva spotrebiteľ na svoje vlastné náklady.

Priložte kópiu dokladu o nákupe a priamo na ňu pripíšte, akým spôsobom požadujete vrátiť peniaze za tovar - či prevodom na účet (v takom prípade rovno uveďte Vaše číslo účtu IBAN a SWIFT) či vystornováním platby u GoPay alebo poštovou poukážkou - ukázať príklad.

O vrátení môžete tiež použiť tento formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy , ale postačí nám aj samotná faktúra s poznámkou na ňu.

Vrátenie peňazí

Peniaze za tovar aj poštovné Vám zašleme na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Najjednoduchší a najrýchlejší proces vrátenie je pre platby, ktoré boli vykonané cez bránu GoPay. Ak sa platba vykonala cez platobnú bránu GoPay, tak stačí uviesť "prosím vrátiť cez GoPay". Platba sa Vám vráti späť na rovnaký účet, z ktorého bola odpísaná do cca 3 pracovných dní od dátumu spracovania.

V prípade, že požadujete vrátenie peňazí zloženkou, tak bude účtovaný poplatok podľa cenníka Českej pošty. Pri vrátení peňazí prevodom na účet nie je poplatok účtovaný.

Výmena tovaru

Pokiaľ Vám doručený tovar z nejakého dôvodu nevyhovuje (nesedí Vám veľkosť alebo sa Vám nepáči farba apod.), Pošlite nám tovar späť.

Priložte kópiu dokladu o nákupe a priamo na ňu pripíšte, za čo presne chcete tovar vymeniť: značka, model, farba, veľkosť, počet kusov (prípadne kód produktu na eshopu) - ukázať príklad.

Tovar Vám vymeníme a obratom pošleme. Pri výmene hradí zákazník poštovné 99 Kč. Vrátenie výrobku vykonáva spotrebiteľ na svoje vlastné náklady

Adresa pre zasielanie tovaru:

VÝMENA alebo VRÁTENIE
Bike-Eshop.CZ
Zdibská 229/2
182 00 Praha 8
Česká Republika

V žiadnom prípade neposielajte späť tovar na dobierku! Tieto zásielky nebudú prijaté a budú doručené späť odosielateľovi.

Na zásielku neuvádzajte mená zamestnancov.


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.
Copyright © 2024, Mandarin  |  Mobilní verze