Email
Heslo
Přihlášení přes Google Registrace
Email
Choose country of delivery
Choose language
Nízká cena - skladem Praha!

Obchodní a dodací podmínky

Obchodné a dodacie podmienky v slovenskom jazyku TU.

Obchodní a dodací podmínky ČR

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných firmou Mandarin Internet Shopping s.r.o. od 25.5.2018

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího jímž je firma Mandarin Internet Shopping s.r.o., IČ: 03509893, DIČ: CZ03509893 se sídlem v Kostelní 1223/26,  370 04 České Budějovice, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je firma Mandarin Internet Shopping s.r.o., IČ: 03509893, DIČ: CZ03509893 se sídlem v Kostelní 1223/26,  370 04 České Budějovice. Mandarin Internet Shopping s.r.o. je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelský subjekt, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě zjevné chyby v ceně zboží, má provozovatel právo objednávku zákazníka zrušit. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Dodání zboží - termín dodání a kontrola pohybu balíku

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2 až 14 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností a s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. V případě nedostupnosti objednaného zboží zákazníkem má provozovatel právo objednávku zákazníka zrušit. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou e-mailu.

 • Kontrola pohybu balíku přepravce - Česká Pošta
  Na tomto linku můžete kontrolovat pohyb balíku(do kolonky podací číslo zásilky zadejte Vaše číslo balíku, které Vám po odeslání balíku na Vaši adresu přijde potvrzujícím emailem).
   
 • Kontrola pohybu balíku přepravce - GEIS
  Na tomto linku můžete kontrolovat pohyb balíku(do kolonky podací číslo zásilky zadejte Vaše číslo balíku, které Vám po odeslání balíku na Vaši adresu přijde potvrzujícím emailem).

Způsoby doručení - informace o doručení zboží zákaníkovi

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím balíku České Pošty, přepravní službou nebo při osobním odběru je předáno na naší provozovně.

 • Kam zboží doručíme? Zboží bude doručeno na korespondenční, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu).
   
 • Podmínky doručení. Při zaslání Českou Poštou se doručení řídí podmínkami České pošty. Při zaslání Geis se doručení řídí podmínkami Geis.
   
 • Omezení určitého typu dopravy u nestandartních produktů. Některé produkty lze zasílat pouze určitým typem dopravy. Jedná se o rozměrné zásilky(d+š+v je více jak 3metry) nebo zásilky nadměrné hmotnosti(více jak 30kg). Automaticky je proto pro objednávku v které je produkt obsažen zvolen příslušný typ dopravy, nelze při vytváření objednávky vybrat jiný typ dopravy.

Převzetí zboží při doručení

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu. Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Typy přepravy - různé typy přepravy, které můžete využít

 • Přeprava zboží - převce Česká Pošta (pouze ČR). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby u Česká pošty. Zboží je doručeno po celé ČR druhý pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den předem informováni prostřednictvím emailu. V případě že druhý pracovní den nepřiveze zboží řidič České Pošty, nebo nezanechá ve Vaší schránce doručenku, kontaktujte prosím Vaší nejbližší poštu. Balík zde bude uložen ještě dalších 7 pracovních dní. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.
   
 • Přeprava zboží - Přepravní Službou Geis (ČR a SK). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby u přepravní služby. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Zboží je doručeno po celé ČR druhý pracovní den po odeslání balíku. O odeslání balíku budete den předem informováni prostřednictvím emailu. V den doručení je třeba aby na doručovací adrese byla osoba schopná zásilku převzít, případně v blízkosti místa, řidič kontaktuje zákazníkana uvedeném telefonním čísle. Touto dopravou je možné zavážet zásilky do 30 kg.
   
 • Osobní odběr zboží na prodejně (pouze ČR). Při osobním odběru si zboží vyzvednete na naší provozovně. Zboží můžete vyzkoušet a zkontrolovat před jeho převzetím. V momentě kdy je objednávka připravena k odběru budete kontaktováni prostřednictvím emailu, SMS nebo telefonicky.
   
 • Osobní závoz kola pouze po Praze. Při osobním závozu zboží Vám kolo doručí náš zaměstnanec na Vámi zadanou adresu. Kolo bude připraveno k okamžítému použítí. Náš pracovník s Vámi telefonicky domluví den a hodinu zavezení kola.
   
 • Kurýrem pouze po Praze. Doručení zásilky do kurýrní službou v rámci hlavního města Prahy. Kurýr doručí zásilku do 4 hodin. Zásilky z naší firmy se odesílají v pracovní době od 9 do 13:30 hodin. O odeslání zásilky z naší firmy (s časovým rozmezím doručení) budete informováni emailem.

Osobní odběr zboží

Nyní nabízíme možnost osobního odběru zboží na těchto provozovnách:

🇨🇿  Osobní odběr ČR Adresa Cena
Bike-Eshop.CZ Zdibská 229/2, Praha 8, 18200 0 CZK
DajSport.CZ výdej zrušen -
🇨🇿  Forma úhrady na místě Cena
hotově v CZK 0 CZK
platební kartou 0 CZK
🇨🇿  Forma úhrady předem Cena
převodem, online kartou, GoPay 0 CZK
- -

Praha - prodejna a místo vyzvednutí zboží(zde se nachází sklad zboží), možnost nákupu i bez předchozího objednání. Ceny na obchodě jsou shodné s cenami na eshopu. Možnost platby kartou na prodejně. Mapa a adresa prodejny.

Způsoby platby při osobním odběru:

 • V hotovosti pouze v CZK. Při převzetí osobně na provozovně
 • Platební kartou. Při platbě platební kartou při převzetí zboží osobně na provozovně.
 • Online platební kartou. Online platba kartou přes internet přes on-line platební bránu.
 • Platba převodem na účet ČR nebo SK. Při platbě předem na náš účet
 • Platba na fakturu. Státním institucím zasíláme po dohodě zboží na fakturu se 14 denní splatností. Při platbě na fakturu.

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku, pak do 48 hodin.

Ceník dopravy pro ČR a SK

🇨🇿  Dopravce ČR Způsob doručení Cena Doprava zdarma
Česká pošta do ruky 119 CZK -
Česká pošta do balíkovny 79 CZK -
Zásilkovna výdejní místa 79 CZK -
DPD do ruky 139 CZK -
WeDo do ruky 109 CZK -
🇨🇿  Forma úhrady ČR Cena
dobírka 39 CZK
převodem, online kartou, GoPay 0 CZK

 

🇸🇰  Dopravce SK Způsob doručení Cena Doprava zdarma
DPD do ruky 8.90 EUR -
WeDo do ruky 8.90 EUR -
🇸🇰  Forma úhrady SK Cena
dobírka 39 CZK
převodem, online kartou, GoPay 0 CZK
🇸🇰  Aktuální kurz z CZK na EUR je 25.27 CZK

Způsoby platby při zaslání zboží v balíku

 • Platba převodem na účet ČR. Při platbě předem na náš účet.
 • Platba převodem na účet SK. Při platbě předem na náš slovenský účet (Slovenská republika). Platba probíhá v EUR, aktuální kurz pro přepočet částky z CZK na EUR je 25.27
 • Online platební kartou. Online platba kartou přes internet.
 • Platba dobírkou. Při platbě dobírkou (zaplatíte v momentě převzetí zboží). Při platbě na dobírku je pro Slovensku republiku částka vybírána v EUR podle přepočtu aktuálního kurzu (nyní je CZK na EUR - 25.27).
 • Platba na fakturu. Státním institucím zasíláme po dohodě zboží na fakturu se 14 denní splatností. Při platbě na fakturu.

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku, pak do 48 hodin.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od koupě i při výměně za nové. Záruční doba se prodlužuje pouze o dobu, kdy bylo zboží v reklamaci, nikoliv znovu o 24 měsíců.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Pro jednodušší způsob reklamace jsme pro Vás připravili reklamační formulář.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na některé z provozoven. V případě, že požaduje vrácení peněz složenkou, tak bude účtován poplatek dle ceníku České pošty. Při vracení peněz převodem na účet není poplatek účtován.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@bike-eshop.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající je povinen vrátit peníze za dopravu, která byla uhrazena za přepravu zboží od prodávajícího směrem ke kupujícímu.Odstoupí-li kupující částečně od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peníze za dopravu, která byla uhrazena za přepravu zboží od prodávajícího směrem ke kupujícímu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník má právo podle směrnice 2011/83/EU (bod 47), zboží vyzkoušet v rozsahu obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a nakládat s ním, a zkontrolovat jej jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že v případě uplatňování vad zboží podle § 2110 občanského zákoníku nemůže od smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel od prodávajícího. Za otevřený software, produkty ke stažení a produkty upravené na míru se peníze nevracejí. To neplatí v případě: 
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že v případě, kdy jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k dstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude toto chápáno jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vrácení dárku dobře možné, může Prodávající započíst hodnotu dárku, ve výši jeho obvyklé ceny, na vrub vrácené kupní ceny.

Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího https://www.bike-eshop.cz/.

Vzorový příklad jak postupovat při odstoupení ve 14 denní lhůtě nebo výměně zboží najdete v článku - výměna a vrácení zboží

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Garanční a servisní prohlídka

Garanční prohlídka

Garanční prohlídka je prováděna u jízdních kol po ujetí 70 až 200 kilometrů. Garanční prohlídka je u všech typů kol do 3 měsícůod zakoupení kola ZDARMA na naší provozovně. Po uplynutí 3 měsíců si účtujeme poplatek ve výši 150 Kč u kol zakoupených na naší provozovně. Jídní kolo na garanční prohlídku je po kontaktu se servisním technikem osobně zavezeno nebo zasláno na adresu prodejce a po prohlídce zasláno do 5ti praconích dnů zpět na adresu zákazníka. Případně může být garanční prohlídka provedena v autorizovaném servisu kol.

Servisní prohlídka

Servisní prohlídka by měla být prováděna u jízdních kol po ujetí každých 500 kilometrů. Kolo na servisní prohlídku je po kontaktu s prodejcem osobně zavezeno nebo zasláno na adresu prodejce a po prohlídce zasláno do 5ti praconích dnů zpět na adresu zákazníka. Cena za servisní prohlídku se pak odvíjí od servisního zásahu.

 • Všechny informace o našem servise najdete zde.
 • Ceník servisních prací najdete zde.
 • Objednat servis(garanční prohlídku) můžete zde.

Slevové karty a slevové kupóny

Veškeré informace o slevových kartách naleznete v sekci články - slevové karty. Veškeré informace o slevových kupónech naleznete v sekci články - Slevové kupóny. Jednotlivé slevy nelze vzájemně kombinovat.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu

GDPR zásady ochrany osobních údajů

Veškeré informace o GDPR a zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE

Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy řeší příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@bike-eshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018

 Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.
Copyright © 2024, Bike-Eshop.CZ  |  Mobilní verze